Official

“Official” kelimesi İngilizce kökenli bir lafız olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “vazife” veya “iş” medlulına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda dümen ve hükümet işçiliklerinde kullanılırdı.

ılımlı Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet veya kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tarif etmek sinein kullanılmaya kafalandı. Bu görevliler, örneğin mevki daireleri veya kiliselerde çeşitli işçiliklerle sorumlu olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi veya mezun bir konumda mevcut herhangi bir kişhayır tarif etmek sinein kullanılmaya kafalandı. Günümüzde, “official” kelimesi çoklukla hükümet, spor veya iş dünyası kabilinden resmi bir konumda mevcut kişmüterakki veya kurumları tarif etmek sinein kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, lafız resmi veya mezun bir konumda mevcut herhangi bir kişhayır tarif etmek sinein kullanılmaya kafalamıştır.